Sesiynau y Gymuned

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

Sadwrn

Dawns

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Dawns Cyfoes

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 7+

 

-

Gymnasteg

 

5:00 – 6:30yp

 

Oed 5 - 11

 

-

Sgwad Elite Iau

 

5:00 - 6:00yp

 

Gwahodd yn Unig

 

-​

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Sgwad Elite Mini

 

5:00 - 6:00pm

 

Gwahodd yn Unig

 

-

Ysgol Bro Edern

Sgwad Elite Hyn

 

6:00 – 8:00yp

 

Gwahodd yn Unig

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Dawns

 

5:00 – 7:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

Dawns

 

6:00 – 8:00yp

 

Oed 12+

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Sgwad Cymysg

 

6:00 – 7:00yp

 

Oed 11+

 

-

Sgwad Hyn

 

7:00 – 8:00yp

 

Oed 14+

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

£4 y sesiwn, £7 am 2 sesiwn yn olynol.
£7.50 am Gymnasteg & Tymblo.

Pafiliwn Grange

Llun

Dawns

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Dawns

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Mawrth

Gymnasteg

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Gymnasteg

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Mercher

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Iau

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Gwener

 

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Sadwrn

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

£3.50 y sesiwn. £6 am 2 sesiwn yn olynol.

Canolfan Cymunedol Maes y Coed

Llun

Dawns Tots

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 2 - 4

 

-

Gymnasteg

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Gymnasteg

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Mawrth

 

-

 

-

 

-

 

-​

-

 

-

 

-

 

-

Gymnasteg

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Mercher

 Dawns

 

4:00 - 5:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-​

Gymnasteg

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Gymnasteg

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Iau

 -

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-​

-

 

-

 

-

 

-

Gymnasteg Tots

 

2:00 - 2:45yp

 

Oed 2 - 4

 

-

Gwener

Dawns

 

4:00 - 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-​

-

 

-

 

-

 

-​

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Sadwrn

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-​

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

£25 am 6 wythnos.