- Dawns
- Ffitrwydd

- Clybiau Allgyrsiol
- Partïon Pen-blwydd
- Cyrsiau Hyfforddi
- Gwersi Preifat

- Gwarchod a PPA

Beth yw DanceFit?

Rhestr Gweithgareddau

Mae DanceFit  yn cynnig sesiynau dawns a ffitrwydd i blant, pobl ifanc ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn cynnwys clybiau ar ôl ysgol, sesiynau yn y gymuned a chyrsiau gwyliau ysgol.

Mae gan ein holl hyfforddwyr lefel uchel o brofiad yn y gweithgareddau maen nhw’n cynnig, sy’n sicrhau profiadau o ansawdd uchel i bawb sy’n mynychu’r sesiynau. Mae gan pob un o’n hyfforddwyr tystysgrifau DBS a chymorth cyntaf, sy’n sicrhau profiad o fwynhad a diogelwch i bawb.

Ein Partneriaid

DanceFit  Wales

DanceFit Wales

YMUNWCH A NI YN!

“Yn darparu profiad personol a personol a gwerthfawr i bawb”

Siop Ar-lein

Archebu Ar-lein

Online Store
Online Booking

Cyfryngau cymdeithasol​

Instagram
Facebook
Twitter

Chwilio am SportFit?

SportFit
Disability Sports Wales
Sports Leaders
Cardiff Met Sport
IDTA
C3SC
Street Games
Mend

TANYSGRIFWCH I’N CYLCHLYTHYR

Subscribe

* indicates required